O mnie

Mam 49 lat, od urodzenia mieszkam w Świdnicy. Z moją żoną Barbarą jesteśmy już prawie 25 lat po ślubie, mamy córkę, która uczy się w liceum.
Wykształcenie wyższe, magister chemii (Uniwersytet Wrocławski) oraz absolwent Studiów Menedżerskich (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu).
Od 2011 jestem dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy w skład którego wchodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha. Jestem nauczycielem chemii oraz stereochemii (program autorski), wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą oraz byłem współwłaścicielem prywatnej szkoły dla dorosłych.
Od 2018 roku jestem radnym województwa dolnośląskiego. Z mojej inicjatywy sejmik poparł protest nauczycieli (wbrew radnym PiS) a we wrześniu zgłoszony przez mój klub apel do rządu o wprowadzenie klimatycznego stanu wyjątkowego. Z mojej inicjatywy nagrodę kulturalną SILESIA otrzymał Mariusz Kędzierski, artysta ze Świdnicy.

Jestem członkiem Rady Krajowej .Nowoczesna. Angażuję się w akcje społeczne np. w obronie Wolnych Sądów, „Ziobro musi odejść”. Aktywnie brałem udział w Letnich Warsztatach Demokracji oraz dolnośląskiej akcji „Porozmawiajmy o klimacie”.

Co mnie wyróżnia?

 • skuteczność w pracy radnego wojewódzkiego. Pomimo, że jestem w opozycji udało się z mojej inicjatywy poprzeć strajk nauczycieli i zainicjować apel do rządu o klimatyczny stan wyjątkowy.
 • praca na rzecz młodych ludzi, rozwijanie ich pasji oraz zainteresowań. Mocno angażuję się w rozwijaniu zamiłowania do przedmiotu którego uczę, wychowałem wielu uczestników olimpiad i konkursów chemicznych.
 • zaangażowanie w przedsięwzięcia kulturalne i oświatowe, m.in.: „Fredro na językach!”, Narodowe Czytanie, Świdnicka Noc z Biologią. Jestem zaangażowany w projekt mający na celu promowanie postaci Emila Krebsa, urodzonego w powiecie świdnickim niemieckiego poligloty, który znał i używał 68 języków obcych.
 • współorganizacja wydarzeń o zasięgu międzynarodowym np. projektu Luigi Nono Il canto sospeso, fundacji L’ Unione Europea z Berlina. Projektu ten poruszał problem tolerancji, demokracji, praw człowieka i integracji. Celem projektu było przekazanie wiedzy historycznej dotyczącej totalitaryzmu i nazizmu. W filmie wystąpiło 10 uczniów II LO.
 • bycie entuzjastą i aktywnym uczestnikiem międzynarodowych wymian młodzieży, m.in. z King Edward VI Camp Hill School Birmingham, szkołami z Niemiec, Włoch i Grecji.

W czym się sprawdzam?

 • w promowaniu działań na rzecz edukacji i kultury w naszym regionie,
 • w angażowaniu się w ważne dla regionu projekty inwestycyjne: byłem zaangażowany w kampanię promującą powstanie obwodnicy Świdnicy. Teraz będę chciał jej dokończenia, szczególnie, że po modernizacji drogi nr 379, łączącej Wałbrzych ze Świdnicą, obawiam się zwiększenia ruchu w centrum miasta.
 • w działaniach teatralnych – teatr to moja pasja, jestem aktorem w przestawieniach w ramach projektu Alchemii Teatralnej, wystąpiłem już w kilku przedstawieniach m.in. w „Sekretnym życiu tygrysów łazienkowych”. Corocznie przygotowujemy premierę nowego przedstawienia. Zachęcam również młodzież do udziału w projekcie.
 • we współpracy z organizacjami o zasięgu lokalnym, krajowym i ponadnarodowym: m. in. współpracuję z organizacjami kombatanckimi oraz Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich.

#SZEŚCIOPAK

EDUKACJA I ROZWÓJ

DLA MIESZKAŃCÓW

będę starał się o:

 • CZYSTE POWIETRZE, bez smogu, inwestycje w energię odnawialną, inteligentne oświetlenie oraz rozporoszony system wytwarzania energii;
 • NOWE TERENY I OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE dla młodzieży i wszystkich aktywnych mieszkańców, dostępne również w godzinach popołudniowych;
 • ŚRODKI NA WSPARCIE KSZTAŁCENIA informatycznego i nauczania przedmiotów ścisłych;
 • PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE DLA SENIORÓW oraz miejsca dziennego pobytu;

DLA REGIONU

zadbam o:

 • DROGI I OBWODNICE MIAST zapewniające bezkolizyjny dojazd do autostrady A4 oraz istniejących i projektowanych odcinków dróg szybkiego ruchu: S3 i S8. W tym celu zadbam o dokończenie obwodnic miast w naszym regionie, które pozwolą wyprowadzić ruch z centrum miast;
 • KORZYSTNY PRZEBIEG nowych odcinków autostrady A4 oraz powstanie drogi S35 i S8 
 • PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI LECZNICZEJ dla przewlekle chorych;
 • ODDZIAŁY REHABILITACYJNE I GERIATRYCZNE docelowo w każdym powiecie naszego województwa;