O mnie

Mam 53 lata, od urodzenia mieszkam w Świdnicy. Żona Barbara, córka studiuje na Uniwersytecie Wrocławskim

Wykształcenie wyższe, magister chemii (Uniwersytet Wrocławski), absolwent Studiów Menedżerskich (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) oraz ukończone studia MBA (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Od 2011 jestem dyrektorem II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha. Jestem nauczycielem chemii oraz stereochemii (program autorski), wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą oraz byłem współwłaścicielem prywatnej szkoły dla dorosłych. Jestem członkiem Rady Krajowej .Nowoczesna.

Od 2018 roku jestem radnym województwa dolnośląskiego. Złożyłem ponad 20 interpelacji i zapytań. W ich wyniku pojawił się na świdnickim dworcu kolejowym automat biletowy, uporządkowane zostały sprawy przewozu busami na trasie Świdnica-Wrocław a czeka jeszcze na pozytywne załatwienie budowa ronda na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do autostrady z drogą krajową nr 5. Z mojej inicjatywy odbyły się warsztaty dla dolnośląskich nauczycieli w ramach projektu LEKCJE DEMOKRACJI. Skutecznie wnioskowałem o odznaczenia i nagrody kulturalne SILESIA dla osób i instytucji ze Świdnicy i okolic. Aktywnie pracowałem nad statutem i organizacją wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Angażuję się w akcje społeczne np. w obronie Wolnych Sądów, wsparcia Ukraińców oraz w obronę Wolnych Mediów. Zależy mi na działaniu na rzecz nowoczesnej Szkoły oraz demokratycznej i proeuropejskiej Polski.

Swoje pasje realizuję poprzez udział w przedstawieniach świdnickiej Alchemii Teatralnej oraz wędrówki po dolnośląskich górach.

Idziemy razem na Wybory 15 października! #PolskaWNaszychSercach

    

Dla Lepszej Szkoły

Dla Lepszej Szkoły jestem za:

 • odchudzeniem programów nauczania,
 • kształceniem umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów;
 • większą autonomią szkoły i nauczyciela w realizację treści nauczania;
 • wspieraniem nowoczesnych i empirycznych metod nauczania;
 • godną płacą dla nauczycieli (jeszcze w tym roku podwyżka minimum o 1500zł.);
 • sprawną organizacją pomocy psychologicznej i pedagogicznej, tak aby pomóc uczniom, którzy mają trudności z realizacją procesu nauczania oraz zmagają się z problemami;
 • natychmiastowym rozpoczęciem dyskusji z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów, która doprowadzi do zmian w organizacji procesów kształcenia, reformie karty nauczyciela oraz dostosowaniu podstaw programowych do wyzwań zmieniającego się świata.

Chcę zadbać o:

 • GOSPODARKĘ i ZMINIEJSZENIE INFLACJI, zgodnie z programem https://nowoczesna.org/gospodarka/
 • KLIMAT i CZYSTE POWIETRZE, bez smogu, inwestycje w energię odnawialną, inteligentne oświetlenie oraz rozporoszony system wytwarzania energii;
 • NOWE TERENY I OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE dla młodzieży i wszystkich aktywnych mieszkańców, dostępne również w godzinach popołudniowych;
 • FINANSOWANIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH, Pracowników Kultury oraz oddzielenie wpływu polityków na repertuar teatrów;
 • DROGI I OBWODNICE MIAST zapewniające bezkolizyjny dojazd do i dróg szybkiego ruchu;
 • PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE DLA SENIORÓW oraz miejsca dziennego pobytu;
 • FINANSOWANIE SZPIALI UZDROWISKOWYCH;
 • PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI LECZNICZEJ dla przewlekle chorych;
 • ODDZIAŁY REHABILITACYJNE I GERIATRYCZNE docelowo w każdym powiecie;
 • DEMOKRATYCZNĄ I PROEROPEJSKĄ POLSKĘ, aby Młodym Ludziom w przyszłości żyło się lepiej.